Groningen Geef Thuis!

 Startpagina
 

Groningen Geeft Thuis was de campagne van stichting Het Kopland met als doel de inrichting van de Vrouwenopvang in Groningen te bekostigen. Hier wonen vrouwen en hun kind(eren) die thuis, tijdelijk, niet veilig kunnen leven.

Het Kopland zet zich, in Groningen en Drenthe, in voor mensen die door diverse omstandigheden moeite hebben met het vinden van een plek om te wonen. Dit geldt ook voor slachtoffers van huiselijk geweld. Zij vinden onderdak in de Vrouwenopvang.

Soms is vluchten de enige optie

Als de situatie thuis onhoudbaar wordt door huiselijk geweld, is vluchten soms de enige mogelijkheid. Niet iedereen heeft een sociaal vangnet waar een beroep op gedaan kan worden. Of soms is de schaamte te groot om aan te kloppen. De vrouwen en kinderen die wonen in de Vrouwenopvang worden geholpen met het herinrichten van hun leven. Zo worden ze geholpen met het (her)vinden van een plek op de arbeidsmarkt, met het vinden van woonruimte en krijgen zij intensieve begeleiding in het verwerken van het gebeurde. Helemaal voor de kinderen is dit laatste essentieel. Kinderen staan bij Het Kopland centraal, omdat wij een toekomst willen zonder geweld en kinderen de volgende generatie zijn.

Niet van deze tijd

Het prachtige historische pand in het centrum van Groningen waar de voormalige Vrouwenopvang was gehuisvest, paste niet meer bij deze tijd. De groepsgerichte indeling sluit niet aan bij onze moderne manier van hulpverlenen. We vinden het belangrijk dat de vrouwen die bij ons wonen zelf kunnen koken en hun huishouden kunnen voeren, wat hun helpt zelfstandiger te worden. Ook richten we ons op het héle gezin. We bieden niet meer alleen hulp aan moeder en kind(eren), maar betrekken ook de vader en de rest van de familie erbij, zodat kinderen (indien mogelijk) goed contact met hun vader kunnen hebben.

Wij zijn verhuisd!

Wij zijn begin oktober 2017 verhuisd naar de nieuwe opvang. De vrouwen en kinderen ervaren het verschil tussen het oude pand en het nieuwe pand. Zij ervaren de rust en ruimte in het nieuwe pand als zeer positief. Het hebben van een eigen kamer mét eigen keuken, douche en toilet, wat met zich meebrengt dat er weer een eigen huishouding kan worden gevoerd.

De getallen en de ruimtes

Meer dan 200 vrouwen en ruim 250 kinderen vinden jaarlijks tijdelijk een veilig thuis bij Het Kopland in Groningen.
In het nieuwe pand zijn o.a. de volgende ruimten gerealiseerd:

 • 22  ingerichte appartementen
 • 16  ingerichte crisiskamers met keuken, douche en wc
 • Een groepsruimte/huiskamer waar gezinnen ook zelf kunnen koken
 • Ingerichte tuin om buiten te spelen en te recreëren
 • Kantoorgebied
 • Entreegebied

Maximaal 38 vrouwen en hun eventuele kinderen worden geholpen in de nieuwe Vrouwenopvang. De verblijfsduur varieert van enkele dagen tot een jaar.

Inrichting bekostigd uit de campagneacties

Het nieuwe pand is gebouwd door woningcorporatie Nijestee, waarvan Het Kopland het pand huurt. Om de inrichting te kunnen bekostigen, is Het Kopland in 2013 gestart met de campagne Groningen Geeft Thuis (GGT). Een oproep om letterlijk en figuurlijk (een) thuis te geven. En dat gebeurde ook:

 • Buurten organiseerden rommelmarkten
 • Studentenverenigingen organiseerden een benefietdiner, een sponsorweek en een veiling
 • Serviceclubs organiseerden een filmavond of een wijnproeverij
 • Bedrijven schonken hun ‘kerstgelden’
 • Het leek of heel Groningen thuis gaf tijdens de 4 Mijl van Groningen, waarvan wij het goede doel waren in 2016
 • Wij verkochten Vogelthuisjes
 • Supermarkten zamelden flessen in
 • Fondsen wezen ons bedragen toe

 

Groningen Geeft Thuis is erg dankbaar voor alle ontvangen donaties en giften, die de inrichting van de vrouwenopvang mogelijk hebben gemaakt.

Wij willen alle particulieren, verenigingen, service clubs en alle onderstaande fondsen bedanken.

Stichting Albino

Stichting Bladt Charity

Stichting Boschuysen

Fundatie Luden van Stoutenburg

Janivo Stichting

Stichting Het R.C. Maagdenhuis

Stichting Madurodam Kinderfonds

KNR – Projecten in Nederland

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

Stichting Steunfonds CSA

Stichting Hervormd Weeshuis

Stichting JONG

Stichting Maripaan Teaming

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden

Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M.

De Vereniging het Algemeen Diaken Gezelschap

Stichting Wildervank Fonds

Dr. C.J. Vaillant Fonds

Stichting H.S. Kammingafonds

Commissie van Spijsuitdeling

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Stichting Sterrenfonds

Stichting Het Vergeten Kind

Stichting Het Roode of Burgerweeshuis

Springtime Foundation

Fonds Toevluchtsoord

Geef Thuis

Wij houden onze dromen en wensen. Dat zijn niet alleen onze dromen en wensen, maar vaak ook die van onze cliënten. U kunt ons werk blijven steunen door het doen van een donatie.
Het Kopland krijgt geld van de overheid voor de opvang en ondersteuning van vrouwen, hun eventuele kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen die dakloos zijn. Van dat geld kunnen we het hoogst noodzakelijke betalen.
Uw donatie komt ten goede aan projecten of wij bekostigen er allerhande zaken van zoals spelmateriaal voor kinderen, een picknicktafel, uitstapjes voor de cliënten etc.