Belastingvoordeel bedrijven

Aangezien stichting Het Kopland door de Belastingdienst aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) kunnen giften door bedrijven die vennootschapsbelasting plichtig zijn, onder voorwaarden worden afgetrokken van de belastbare winst door die ondernemingen.

BV’s, NV’s, verenigingen en stichtingen kunnen – indien zij belastingplichtig zijn – giften aftrekken voor de vennootschapsbelasting. De giftenaftrek is per 1 januari 2012 verruimd. Daardoor is het voor ondernemingen nog aantrekkelijker geworden aan ons te schenken!

Met ingang van 1 januari 2012 is de drempel van € 227,- namelijk komen te vervallen en is het totaal bedrag dat als giftenaftrek in aanmerking kan worden genomen verhoogd van 10% naar maximaal 50% van de winst met een maximum van € 100.000,-.

 

Hoe werkt dat in de praktijk?

U wilt € 50.000 aan Groningen Geeft Thuis schenken. Is dit dan aftrekbaar van de belastbare winst?
Stel uw fiscale winst (voor aftrek) bedraagt: € 100.000,-
Berekening maximaal aftrekbare winst: 50% = € 50.000,-
Resteert een belastbare winst van: € 50.000,-
U maakt in dit voorbeeld maximaal gebruik van de giftenaftrek!

Maar ook uw gift van € 200 is zeer welkom en vanaf 2012 aftrekbaar van de fiscale winst!
Tot slot geven wij u als attentiepunt mee dat indien de onderneming fiscaal verlies heeft, de gift niet aftrekbaar is. Ook niet in toekomstige jaren!

Alvast bedankt voor uw bijdrage!