Belastingvoordeel particulieren

Beperkt aftrekbare giften

Gewone giften zijn aftrekbaar wanneer men tussen de 1% tot ten hoogste 10% van het verzamelinkomen voor persoonsgebonden aftrek schenkt met een minimum bedrag van € 60,-. Bij een jaarinkomen € 25.000,- is de drempel € 250,- en € 2.500,- het maximum aftrekbare bedrag. Om maximale giftenaftrek te claimen bij gewone giften dient er minimaal 11% van het verzamelinkomen voor persoonsgebonden aftrek geschonken te worden. U dient de gift met schriftelijk bewijzen aan te kunnen tonen. Indien men het gehele jaar een fiscaal partner heeft dienen beide inkomens opgeteld te worden voor berekening van de drempels. In veel gevallen wordt de 1% drempel niet gehaald.

Volledig aftrekbare giften (fiscaal voordelig schenken)

Er is echter ook een manier waarbij uw gift volledig, dus zonder drempels, aftrekbaar is. Namelijk een periodieke gift via een notariële akte. Dit lijkt veel gedoe maar via het onderstaande formulier voor notarieel schenken, kunt u kosteloos een akte laten opstellen en daarvoor hoeft u niet eens naar de notaris. De kosten komen voor onze rekening (€ 120,- per akte) en daar staat voor ons meerjarige zekerheid en vaak aantrekkelijke giften tegenover. U kunt dan Stichting Het Kopland meer schenken zonder netto meer te betalen omdat de Belastingdienst meebetaalt.

 

Uw voordeel

De hoogte van de belastingteruggave bij een periodiek notariële schenking is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd. U kunt met de Schenkcalculator direct uw belastingvoordeel berekenen. Tevens kunt u berekenen wat de hoogte van uw periodieke schenking dient te zijn als u het belastingvoordeel ten goede wil laten komen aan Het Vergeten Kind.

U verplicht uzelf jaarlijks gedurende 5 jaar een vast bedrag te schenken (minimaal € 150,- per jaar). Dit volledige bedrag is aftrekbaar van de belasting (box1). Dat betekent dat u meer kunt schenken dan het u daadwerkelijk kost. De Belastingdienst betaalt immers mee aan uw schenking. Groningen Geeft Thuis krijgt vijf jaar zekerheid en dat is voor de continuïteit van ons werk van groot belang.

Ja, ik wil graag een notariële akte op laten maken voor een schenking aan Groningen Geeft Thuis.

  • U dient het aanvraagformulier in te vullen en te verzenden . Mail info@groningengeeftthuis.nl
  • U sluit een kopie van uw identiteitsbewijs bij
  • U stuurt de volmacht en kopie identiteitsbewijs op naar Schenkservice
  • U ontvangt een afschrift van de gepasseerde akte en wij nemen vervolgens contact op over de betaling.

Alvast bedankt voor uw structurele bijdrage!