Wie

De vrouwenopvang in Groningen is onderdeel van Het Kopland. Het Kopland helpt mensen met verschillende problemen om een veilige, eigen plek te vinden. Voor iedereen die grip op het leven verliest, kwetsbaar is of uitgesloten dreigt te worden, zorgt Het Kopland voor verandering. Met begeleiding, behandeling en veilige opvang, hulp bij wonen, werken en relaties. Zodat mensen zelf hun plek en richting vinden en weer gewoon mee kunnen doen. 

Het Kopland is werkzaam in de provincies Groningen en Drenthe. De stichting wordt gefinancierd via subsidies van  gemeenten, eigen bijdrages van cliënten en incidenteel door bijdrages van fondsen.

Het Kopland zet zich in voor:

  • (dreigend) dak- en thuislozen
  • slachtoffers van huiselijk geweld
  • slachtoffers van eergerelateerd geweld
  • slachtoffers van mensenhandel
  • kinderen met traumatische ervaringen
  • jongeren met woon/werk/leerproblemen die dakloos zijn of dreigen te worden.

En Het Kopland maakt zich dus ook sterk voor de nieuwe vrouwenopvang in Groningen door op te roepen om Thuis te Geven. 

Kijk voor meer informatie over donaties en wat je zelf kunt doen op de pagina ‘Kom in actie!’.

 

Deze donateurs gaven al thuis

Kijk voor meer informatie over Het Kopland op:
www.hetkopland.nl
 

Kijk voor meer informatie:
Comité van aanbeveling